ELITSERIEN

Den 1 januari 1995 fick föreningen namnet Svenska Hockeyligan. Vid årsmötet 2001 genomfördes en omorganisation där den ideella föreningen upplöstes och all sportslig och kommersiell verksamhet förlades i Svenska Hockeyligan AB. Anledningen till detta var bland annat för att skapa tydligare ansvarsförhållanden och effektivare administration.

I juni 2013 bytte Svenska Hockeyligan AB namn till SHL AB i samband med att Elitserien även bytte namn till SHL.